Циркулационни системи

Тези слънчеви системи са разделени с бойлера. Слънчевият колектор е на покрив или фасада, бойлера е в някое помещение на сградата и са свързани с високо температурни тръби.

Циркулацията и топлообмена се осъществява чрез специална помпена група, която се командва от ел. контролер.  Системата може да топли  малко вода, както да топли и тонове вода в зависимост от нуждите и приложенията.

Системата е по-сложна изисква поддръжка, като е и зависима от електричество.  При тази система има циркулация с пропилен гликол поради зимните условия.

Техническа документация

Viessmann Vitosol 100-FM / 200-FM colectorПлоски слънчеви колектори за подгряване на битова гореща вода и за подпомагане на отоплението.