Фотоволтаични системи

Фотоволтаичните системи са начин за произвеждане на ток.  Клиент закупил  PV система може да бъде независим, полунезависим от електрическата мрежа или да му бъде бизнес.
Със самата инвестиция за фотоволтаична система,  клиента започва да връща парите си от самото пускане на системата независимо за какви нужди се използва.
Фотоволтаичните панели имат дълъг живот потвърден с необходимата гаранция.
В зависимост от нуждите и възможностите на клиента правим конфигурация от слънчеви панели, инвертори, акумулатори (батерии).

Техническа документация

Viessmann Vitovolt 300 modulФотоволтаичен панел Монокристални фотоволтаични модули за генериране на електрическа енергия от слънчева светлина