Фотоволтаични панели за топла вода

Тази система е иновативна. В последните няколко години се използват PV колектори за затоплянето на вода. Тази слънчева система е сравнително проста. Състой се от PV слънчеви панели, броят зависи  от  количеството топла вода. Панелите и бойлера са свързани с кабели и контролер, който следи градусите и прехвърля на нужното захранване (мрежа или слънце, като слънцето е приоритет).

Предимства

  • Системата е без обслужване и поддръжка
  • В схемата може да се включи съществуващ бойлер, като отпада необходимостта от закупуване на нов