Слънчеви бойлери под налягане

Термосифонни слънчеви системи под налягане

Те са ефективни слънчеви системи, бойлер и колектор в едно цяло.

Предимството е : използва се  водопроводното налягане за пренос на топла вода, топлообмена става директно в бойлера, високо КПД, независими от електричество до някъде, проста и ефективна система, има различни комбинации с плоски колектори и с вакуумно тръбни колектори, безопасна система, почти без поддръжка и др.

Недостатъци: бойлера на покрива не е много естетичен, зимно време е желателно да се източва, ако не се монтират помощни нагреватели на ВиК тръбите да не замръзват, с нагреватели по тръбите става зависима от електричество само зимният период.