Солар

Слънчеви термални системи

Чрез соларни съоръжения слънчевата енергия се конвертира в производство на електричество, затопляне на вода за домакинството и за отопление или охлаждане на жилищното пространство.
Фотоволтаичните системи имат дълъг път за развитие и са в етап на ефективно, надежно и евтино средство за усвояване на слънчевата светлина.

Соларните системи са с доказани предимства и ползи.

Предимства

  • Неизчерпаемост и възобновяемост – Слънчевата енергия достигаща Земята е ресурс, който е постоянен и практически неизчерпаем.
  • Екологичност – Усвояването на слънчевата енергия е екологично чист процес. Генерира се чиста енергия.
  • Независимост от други енергийни източници.
  • Безшумен метод на работещите съоръжения.
  • Икономичност в дългосрочен план – След първоначална инвестиция, намалява ежемесечните разходи до минимум. Инвестицията се изплаща за определен период, след който получаваме ползите безплатно.
  • Работят с минимална поддръжка.
  • Възможност за проектиране на индивидуални решения според нуждите на домакинството.

Недостатъци

  • Висока първоначална инвестиция. (В краткосрочен план е вярно, в дългосрочен не. Възвращаемостта на инвестицията се изплаща за период от време.)
  • Понижена ефективност през нощта. (Натрупаните ползи през деня, компенсират този недостатък.)
  • Изисква се монтаж от квалифицирани специалисти. Малки грешки при монтажа могат да доведат до фатални последици при експлоатацията. (Ние от Отопление и Солар ЕООД поемаме пълната отговорност по доставката, монтажа и въвеждане в експлоатация на техническите съоръжения с гаранция за извършените дейности.)