Термопомпа Вода-Вода (хидротермална)

Този вид термопомпа използва водата за енергоизточник.

Водата с определени градуси и дебит преминала през термопомпата е с много голяма ефективност (COP) .

Тоест термопомпата използва енергията на водата, извлича енергията на водата и я предава в отоплителната инсталация 

Коефициента и на пренос е висок, което я прави икономично изгоден за отопление и охлаждане.

Много добре се комбинира с водно подово, конвекторни радиатори, смесен вариант,  в някой случай може и с радиатори.