Радиатори и конвектори

Радиаторите са класически вид отопление.
Радиаторите се комбинират с абсолютно всякакво топлоподаване и се използват в различни случаи.

Видове радиатори

  • Стоманени радиатори тип 22
  • Алуминиеви радиатори на глидери
  • Лири за баня
  • Конвекторни радиатори (конвектори)
  • и други.

Радиатори

Конвектори