Пелетни котли

Пелетните котли са ефективен, добър и лесен начин за отопление. Някои пелетни котли имат комбинация с твърдо гориво, което дава свобода и гъвкавост за потребителя. Процесът при тях е контролиран чрез ел. контролери, което ги прави електрическо зависими.

Пелетните съоръжения се нуждаят от сервиз, който ние подсигуряваме. Повечето пелетни котли разполагат с големи бункери, като потребителя остава с повече свободно време. Пелетните котли са с много високо КПД, което ги нарежда във икономичните А класове.