Котли

Информация

Котлите са съоръжения проектирани да осигуряват максимална ефективност при усвояване на енергия и отдаване на топлина, като са само една част от цялостната отопилтелна инсталация, конструирана от тръбопороводна система с радиатори и щрангове. Енергоизточникът на котлите може да бъде твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и др.) или електричество. Предимно намират приложение в използването за цялостно отопление на сгради и къщи.

Предимства

  • Използването на котлите за отопление се отличава с висока ефективност.
  • Твърдото гориво с което работят е лесно достъпно на пазара в разнообразни разфасовки и видове.
  • Отоплителните котли са с дълъг живот и с голяма надежност.

Недостатъци

  • Трудоемко обслужване.
  • Почистването на изгорялата пепел се извършва ежедневно.
  • Котелното помещение се замърсява.