XL Тръба

Това е иновативна система за отопление, която използва топлинното и увеличено налягане, генерирано чрез среда, пренасяща топлина като се загрява уплътнена X-L тръба, Системата е изцяло без котел и циркулация.
Нагретият електрически проводник в X-L тръбата взима изпаренията в горната част на X-L тръбата в резултат на което се получава вътрешно налягане и завиране, когато температурната разлика между течността и газа е над 10°С. В резултат на това налягането става негативно, което е по-ниско от атмосферното при стайна температура и така температурата на кипене спада. Температурата на пода ще се повишава и топлината ще се задържи по-дълго благодарение на ядрения феномен на кипене. Ето защо този процес увеличава енергийната ефективност и пестите енергия Един от продуктите, които използва тази технология е тенджерата под налягане.

При тази иновативната система за подово отопление с висока енергийна ефективност, няма загуба на топлина и се постига повишаване на температурата с 30°. XL- Тръбата е патентована от фирма ENERPIA DAEWOO – Корея за абсорбиране на налягане, усвоява вътрешното налягане и в допълнение абсорбира електромагнитните вълни, което допринася за по- голям комфорт здравословна атмосфера в помещението.
Ядрен феномен на кипене: Процесът е образуване на мехури от пара в течността в микро-кухини, прилежащи към стената, Температурната повърхност, пренасяща топлина се повишава над температурата на насищане, докато по-голямото количество от течността се охлажда. Мехурчетата нарастват докато достигнат критичен размер, като в този момент се отделят от стената и се пренасят в основния поток на течността, Системата за отопление излъчва топлина и отрицателни йони, които осигуряват комфортна атмосфера в помещението.

  • Възможно е секционно, както и мащабно затопляне на пода,
  • Тръбата U гореща вода излъчва дълго-вълнови инфрачервени лъчи и отрицателни йони, които са благоприятни за здравето (дълго-вълнови инфрачервени вълни: 0.891 отрицателни йони: 142)

Разнообразна употреба

  • Използва се в: жилища, църкви, ресторанти, болнични сгради, хотели, училища, парници, плувни басейни, заводи и др.
  • Гаранция 10 години. Производителят е подсигурил 10 години гаранция за вашето спокойствие. Продължителност на живота е над ЗО години.
  • Отоплението е без поддръжка, това го качва на челни позиции и голям конкурент в отоплителните инсталации.