Отопление

Видове

Отоплението е процес на нагряване на въздуха в едно помещение в резултат на което температурата в помещението става по-висока от външната. Чрез отопление се осигурява комфорт в затворени помещения. Отоплението се осъществава с различни по вид, тип и принцип на работа системи.

Най-разпространени отоплителни уреди са печки, камини, котли с различен енетгоизточник като твърдо гориво (дърва, въглища, пелети), електричество, възобновяеми енергоизточници (слънце, вятър, морски вълни). Сложни инсталации и съоръжения обслужват няколко помещения едновременно или цели сгради като се използва топлинната енергия пренасяна от гореща вода (парно отопление) или въздух (въздушно отопление). В някои случай отоплението се постига с комбинирани системни решения, което е отличен избор за съчетаване на предимствата на различните отоплителни принципи. При комбиниранo отопление топлинната енергия се пренася чрез топла вода, която циркулира в затворена система и се предава в помещенията с радиатори и щрангове. По този начин се отопляват сгради или само отделни помещения от сгради.

Отопление и Солар ЕООД използва съвременни уреди, инсталации и съоръжения за изграждане на ефективни отоплителни системи проектирани за конкретни условия и изисквания.
Въведените в работа системи се предоставят с пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване.